Joomla Free Template by FatCow Hosting

Tamási Áron Művelődési Egyesület

A Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület  ötlet szinten már 1972-ben megszületett, abban az évben, amikor avatták a Szerváciusz Jenő és Tibor, apa és fia, egyetlen közös alkotását, a Tamási emlékkövet, amelyet Sütő András “Tonnás hegyibeszéd”-nek nevezett.
1990-ben a “változás” után, országos szinten az első bejegyzett művelődési egyesületek egyike volt, erről tanúskodnak az elsárgult alapító okiratok. A nagy székely író emlékének méltó tisztelése, őrzése, hagyományaink, értékeink védelme és terjesztése, ami az akkori lelkes csapatot a közösségi élet szervezésére indította. 1993-ban, a néhai Czigány Zoltán közreműködésével, a Tamási őzvegy Bokor Ágota anyagi segítségével megvásárolta, a kolozsvári EMKE-vel közösen, az Ágnes testvér ingatlanját, amelyhez nagyon kötődött az író. Az egyesület tagok Tamási színműveket is tanultak, mutattak be.
2010 –ben újraszerveződött az egyesület, frissült a tagság, az alapszabályzat elavult részeit új, korszerűbb célrendszer váltotta, illetve egészítette ki. Az új lendületet kapó egyesület bővítette a tevékenységeinek körét. Tamási Áron megérdemli, hogy szülőfalujában többet foglalkozzanak örökségével, és ez nem csak az irodalomra, nemcsak a megemlékezésekre korlátozódik. Többször szerveztünk felolvasási maratont a helyi iskolával közösen Tamási műveiből, elindítottuk a gyermekek néptáncoktatását, segédkeztünk a néptánc tábor megszervezésében, női kórus alapult, amely főleg népdalokat, népdalfeldolgozásokat énekel, partnerek voltunk népdalversenyek megszervezésében, elkészítettük az “ Éneklő Farkaslaka” CD-t, képviseltük Tamási Áron szülőfaluját külömböző rendezvényeken, előadásokon. A kolozsvári EMKE-től megkapva az Ágnes néni ingatlan többségi tulajdonrészét, hozzafogtunk a végpusztulás előtt lévő ház felújításához, melyet sikeresen befejeztünk. Pályáztunk, kapcsolatokat alakítottunk ki színházakkal, művész- és irodalomi élet embereivel. Partnerségre léptünk többek között, a Székelygyümölcs Egyesülettel, akivel közösen több ízben is kalákát szerveztünk Tamási kedvenc gyümölcsös kertjében. Könyvbemutatókat, kiállításokat szerveztünk. Nemzeti ünnepeinken, jeles napok alkalmával rendezvényeket szerveztünk…
„És rátok bízom az itt maradó kincseket: a virágot csókoló madarat, a szántó-vető embert s a Küküllőbe hullott három csillagot. És ezeknek a mélyén az erdélyi szépséget, a magyar jóságot és a történelem erejét.”(Tamási Áron)
A Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület megpróbál hű lenni a Tamási szellemiséghez, hírdetni falunk hires szülöttének írói és szellemi nagyságát…megpróbál kincsőrző és fényesítő lenni.