Joomla Free Template by FatCow Hosting

“Kultúr csűr” épül Farkaslakán!

 

 

 

„…..valahol otthon legyünk benne” - szólott Tamási Ábelje és mi is mindannyian otthonkeresők vagyunk, otthont keresünk a magunk számára, a szavak számára, a kultúra számára, és ahol otthon van …ott hon van, hova haza térhetsz, ott a haza. Az, hogy itt Székelyföldön legyünk otthon a nagyvilágban igenis, nemcsak örökérvényű, de fiataljaink elvándorlásának idején, fájdalmasan aktuális gondolat. Nagy írónk a szülőföld, a népének, szeretetét hirdette élő és írott beszédben egyaránt. Szeretett hazajönni Farkaslakára. Bár Budapesten élt és alkotott hosszú ideig, sőt itt szenderült jobblétre, utolsó levelei is bizonyítják, hogy még haza készült, házat szretett volna venni, Farkaslakán szerette volna élni hátralevő életét. Nem adatott meg. Az élők sorából immáron 49 éve átlépett a halhatatlanok közé. Végakarata szerint testét hazahozták ide, szeretett szülőfalujába, és  a templom háta mögé, arccal kelet felé, két cserefa közé temették el.

Tamási Áron farkaslaki hazatérései alkalmával, általában nem a zsúfoltabb szülői háznál szállt meg, hanem Ágnes húgánál, ohol a „szilaj sógorral”  mindig szeretettel fogadták a „szűzmáriás királyfit”, a kedves bátyját, bárkivel  és bármennyi időre is érkezzen hajlékukba

 „ Ágnessel csak az öröm gyarapodik, mert testvérem ő is , a középső húgom. Minden emlékemet csak jónak mondhatom, ami véle kapcsolatos. Sőt testileg és eszemben egyaránt fürgébb vagyok, ha csak a nevit is hallom. Mert a gyorsaságnak, észjárásban és mozdulatban mindig Ágnes volt a példaképe, amióta embereket ismerek”(Tamási Á. Szülőföldem)

A nagy otthonkereső ebbe a házba tért haza, itt talált otthonra, itt alkotott, itt pihent, itt gyűjtött nappali, meg esti beszélgetések alkalmával szógyöngyöket, melyeket majd szépen kifényesített, felfűzött és elénk tett…igazgyöngyként. Ez a ház őrzi a nagy író emlékét, de Tamásival sok ismert személyiség is járt és alkotott ebben a házban, köztük: Illyés Gyula, Féja Géza, Németh László, Tímár Máté, Sütő András, Nagy Imre, Tompa László, Czine Mihály, Izsák József…és még sokan mások. Ennek a háznak irodalomtörténeti értéke van, akárcsak a szülőháznak és mégis szerintem ennek a portának az igazi értéke abban áll, hogy a hazatérések idején itt kapott olyan útravalót, amiből újra fakadtak az írás gyökerei, a kis erecskék, hogy felöltözve és megduzzadva folyókként lássanak napvilágot írásokban, színpadon…

Ezt a házat, az Ágne néni házát, 2012 re sikerült felújítani. Az omladozó ház alapjait újra kellett rakni, megerősíteni, leverni a vakolatot kívül belül, kiszedi az ajtókat, ablakokat, villanyt vezetni, újra vakolni, a tetőt új faanyagból és a templom lebontott cserepeivel újrafödni, a felújított ajtókat, ablakokat visszatenni. A ház berendezése is eredeti, amelyeket Tamási Áron is használt.

Egyesületünk még abban az évben, 2012-ben megnyert egy LEADER európai uniós pályázatot. A pályázat nagyon kecsegtető volt, 100% támogatást igért. Bevállaltuk, bár akkor nem tudtuk, hogy ez közel sem lesz ilyen egyszerű. Azóta járjuk a bürokrácia útvesztőit: volt, amikor közel jártunk a kivitelezéshez, ám a kivitelezést felvállaló cég meggondolta magát és elállt igéretétől. Azóta irat, irat hátán, Gyulafehérvár, Csíkszereda, még egy irat, még egy igazolás, … még kettő, már azt is hittük, hogy kifutunk az időből, amikor sikerült a második kivitelezővel szerződést kötni és hozzafogni a munkálatokhoz. A teljes támogatás igérete is szépen hangzott, ám egyre több a nem elszámolható költség, kiadás. Isten és emberek segítségével reméljük, hogy sikerül a befejezése.

Ez a csűr a régi hasonlatosságára van tervezve, visszaállítva a régi székely porta képét. Az alsó szinten fog helyet kapni a Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület irodája és a közösségi terem, az emeleten kiállító tér lesz, amelyhez már van egy kész kiállításunk,  Váradi Péter Pálnak, az NKA  támogatással felújított Székelyföld 1000 pillanata című fotókiállítása.

 Ebbe a csűrbe kulturális életet álmodunk, könyvbemutatókat, vetítettképes előadásokat, népdaltanulást…stb. Életet álmodunk bele.

"Ezt a földet nekünk kell fénnyel behintenünk, ezt nekünk kell kedvvel, kultúrával, sok vágy beteljesítésével... feldíszítenünk" ( T.Á.)

Hadnagy Jolán

a Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke